NGCDF
close

NGCDFC Members

George Thandi Ndiho
George Thandi Ndiho

Male Youth Representative

December 15, 2022

Paul Kinyanjui Gitau
Paul Kinyanjui Gitau

Male Adult Representative

December 15, 2022

Emily Njoki  Mukue
Emily Njoki Mukue

Female Adult Representative

December 15, 2022

CAROLINE WANGARI KARORI
CAROLINE WANGARI KARORI

FEAMALE YOUTH REPRESENTATIVE

December 15, 2022

Dedan Maina Ngugi
Dedan Maina Ngugi

CONSTITUENCY MALE REPRESENTATIVE

December 15, 2022

EVANSON BORO KIGOMO
EVANSON BORO KIGOMO

PLWD REPRESENTATIVE

December 15, 2022

BEATRICE WANJIKU GATHONI
BEATRICE WANJIKU GATHONI

WOMAN REPRESENTATIVE

December 15, 2022

EUNICE WANGARI MUGO
EUNICE WANGARI MUGO

CONSTITUENCY FEMALE REPRESENTATIVE

December 15, 2022